ANSYS AND TEACHING OF MECHANICS OF MATERIALS 1)
ZHOU Xiaomin, SUN Zheng
Mechanics in Engineering . 2019, (2): 222 -226 .  DOI: 10.6052/1000-0879-18-368