All
PROGRESS IN MEASUREMENT TECHNOLOGY FOR DRILL STRING VIBRATION
DI Qinfeng, PING Junchao, LI Ning, WANG Wenchang, WANG Mingjie, ZHANG He
Mechanics in Engineering . 2015, (5): 565 -579 .  DOI: 10.6052/1000-0879-15-044