All
AN APPLICABILITY ASSESSMENT OF LINEAR CUMULATIVE FATIGUE DAMAGE RULES
JI Yingfeng, YAO Weixing, XIA Tianxiang
Mechanics in Engineering . 2015, (6): 674 -682 .  DOI: 10.6052/1000-0879-14-331