All
THE UNCERTAIN MODELING AND VALIDATION FOR A CANTILEVER WITH FLEXIBLE ROOT
CHEN Xueqian, XIAO Shifu, LIU Xin'en, WANG Yujun
Mechanics in Engineering . 2012, (1): 52 -56 .  DOI: 10.6052/1000-0879-20120109